platform vrijgevestigde beeldend therapeuten fryslân

Praktijk gegevens

 

De Opslach 30

9256 HE Ryptsjerk

 

0511 431459

 

ronddelevenslijn@hetnet.nl

www.ronddelevenslijn.nl

 

 

 

 

 

 

Soms wordt de groeibeweging belemmerd door wat er zich rond de levenslijn afspeelt. Zoals de levensomstandigheden van een boom zichtbaar worden in lichte en donkere jaarringen, in noesten en barsten, kan ook de menselijke levenslijn beschadigingen oplopen. Met name de vroege ontwikkeling heeft mijn interesse. In de eerste levensjaren wordt immers de basis gelegd voor later. Om die reden ben ik mij gaan specialiseren in het werken met kinderen en jongeren.

 

Hillie  van der Weg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2008 ben ik afgestudeerd als Vaktherapeut Beeldend aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Meteen daarna heb ik de deuren geopend van Rond de Levenslijn, Werkplaats voor Beeldende Therapie.

 

 

Rond de Levenslijn, Werkplaats voor Beeldende Therapie en Kinderhulpverlening

Rond de levenslijn

 

Rond de levenslijn biedt kortdurende en oplossingsgerichte therapie voor kinderen en jongeren. Er wordt individueel, groepsgericht en systeemgericht gewerkt. De therapie vindt plaats in de werkplaats of op locatie; vaak op scholen.

 

Er wordt multimethodisch gewerkt, variërend van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch.

 

Rond de Levenslijn maakt gebruik van de methode EBL (Emerging Body Language) in aanpak en werkwijze.

 

Wanneer twee mensen met elkaar communiceren gaan hun bewegingen gedeeltelijk synchroon lopen zonder dat ze dit bewust doen. Hetzelfde gebeurt als een moeder met haar baby communiceert. Naar deze manier van communiceren is onderzoek gedaan waaruit de methode EBL is ontwikkeld. Emerging Body Language is een methodiek voor de behandeling van kinderen en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen.

 

Logo

 

Het logo van Rond de Levenslijn verbeeldt de spiraalvormige menselijke levenslijn, naar binnen of naar buiten draaiend. Overal in de natuur komen we de spiraalvorm tegen als beeld van groeikracht; in de jaarringen van een boom, in de lijnen van een vingerafdruk, een schelp…

emoties  denken  doen  ervaren  experimenteren  ontdekken  beleven  binnenste buiten