platform vrijgevestigde beeldend therapeuten fryslân

Praktijk gegevens

 

Vredeman de Vriesstraat 27

8921  BR  Leeuwarden

 

058-215 76 23

 

info@praktijkyinnar.nl

www.praktijkyinnar.nl

 

Jannie Horjus

 

Jannie komt oorspronkelijk uit het onderwijs. Ze is later afgestudeerd als maatschappelijk werker, psychosociaal therapeut/trainer, creatief therapeut, kies-coach en mediator.

 

Zij heeft een ruime (meer dan veertig jaar)ervaring in het werken met kinderen, jongeren, volwassenen en groepen.

 

Jannie is naast therapeut ook kunstenaar.

 

 

De manier om het beste in iemand te ontwikkelen is door waardering en aanmoediging te geven.

(Charles Schwab)

 

 

 

De naam Yinnar betekent in het Aboriginal: vrouw.

'Het mooiste wat je kan worden is jezelf'

Praktijk Yinnar

 

Beeldende therapie richt zich op het hier en nu. Beeldende therapie helpt waar woorden niet kunnen uitdrukken wat er in je omgaat of als het lastig is er achter te komen wat je voelt en waarom deze gevoelens je leven negatief beïnvloeden. Kinderen, maar ook volwassenen biedt het een extra taal.

Door middel van het werken met klei, verf, krijt, tekenmateriaal en ander soorten materialen, maar ook met geleide fantasie en verhalen wordt uitdrukking gegeven aan wat er speelt en wordt gewerkt aan inzicht, een veranderingsproces of verwerkingsproces.

 

Speltherapie

Vooral bij jonge kinderen wordt ook gebruikt gemaakt van speltherapie. Het kind kan wat hem bezig houdt in spel uitdrukken en verwerken.

 

Gecombineerde therapie

In de therapie wordt duidelijk wat het beste bij u of uw kind past, dat kan een mengvorm zijn van creatieve therapie en psychosociale therapie.

 

Ouders

Ouders worden altijd betrokken bij de therapie van hun kind, door middel van oudergesprekken, mail contact en indien nodig deelname aan de therapie.

emoties  denken  doen  ervaren  experimenteren  ontdekken  beleven  binnenste buiten