platform vrijgevestigde beeldend therapeuten fryslân

Visie van de PVBT

 

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte

non-verbale behandelmethode binnen de

geestelijke gezondheidszorg, die breed inzetbaar is. Zowel mensen die met (licht) psychosociale problemen kampen als mensen die te maken hebben met meer complexe psychiatrische stoornissen hebben baat bij deze non-verbale

therapie.

 

Kenmerkend in beeldende therapie is de inzet van beeldende middelen, zoals teken- en schildertechnieken, houtbewerking en werken met stof, klei, steen en metaal.

 

Problemen worden door beeldend werken

ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en

bespreekbaar. De beeldend therapeut gebruikt verschillende therapeutische invalshoeken, variërend van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch.

 

Beeldende therapie is zowel

geschikt voor zowel kinderen, jongeren als

volwassenen.

 

De behandelmethode is laagdrempelig. Er is

geen verwijzing nodig, er kan op maat worden gewerkt.

 

Missie van de PVBT

 

  • invloed uitoefenen op de vakvereniging en zorgverzekeraars
  • profiteren van elkaars expertise
  • krachten bundelen waar mogelijk
  • bekendheid van beeldende therapie in het algemeen en specifiek in de regio vergroten
  • elkaar ondersteunen in het ondernemerschap
  • een krachtig positief geluid laten horen in een tijd dat bezuinigingen knagen aan de gezondheidszorg.

 

 

Aansluiten bij de PVBT

 

HBO opgeleide beeldend therapeuten die vrijgevestigd en (kandidaat) geregistreerd zijn bij de beroepsvereniging kunnen zich, het eerste halfjaar als aspirant-lid,  aansluiten bij het Platform Vrijgevestigde Beeldend Therapeuten Fryslân (PVBT).

 

Dit waarborgt de kwaliteit van de te leveren zorg.

 

 

Fisy fan de PVBT

 

Byldzjende terapy is in behannelmetoade yn de geastlike sûnenssoarch dy’t rjochte is op ûnderfining en breed ynset wurde kin. Sawol minsken dy’t mei lichte psychososjale problemen te krijen ha as guon mei mear komplekse psychiatryske stoarnissen kinne baat fine by dizze ‘non-verbale’ terapy.

 

Yn byldzjende terapy is de ynset fan byldzende middels karakteristyk, lykas teken- en skildertechnyken, houtbewurking en wurkje mei stof, klaai, stien en metaal. Troch it byldzjend wurkjen komme de problemen oan it ljocht en wurde se ree om te besprekken en te ferwurkjen.

 

De byldzjend terapeut brûkt terapeutyske ynfalshoeken fariearjend fan kognityve gedrachsterapy oant psycho-analyse. Byldzjende terapy is geskikt foar bern, jongerein en folwoeksenen.

Byldzjend terapeuten mei in selstannige praktyk, dy’t HBO oplaat en (kandidaat) registreare binne by de beropsferiening, kinne har oanslúte by it Platfoarm. Dit stiet noed foar de kwaliteit fan de soarch dy’t levere wurdt.

 

De behannelmetoade is frij tagonklik. Der is gjin ferwizing nedich en der kin op maat wurke wurde.

 

 

emoties  denken  doen  ervaren  experimenteren  ontdekken  beleven  binnenste buiten