platform vrijgevestigde beeldend therapeuten fryslân

Praktijk gegevens

 

Pakhuis Hartelust,

Romkeslaan 41

8933 AR  Leeuwarden

 

06- 20207887

 

bijdejabbok@juliamolenaar.nl

www.juliamolenaar.nl

 

Julia Molenaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema’s kunnen zijn:

• her- en en erkennen van emoties en hier vervolgens uiting aan leren geven

• zicht krijgen op eigen behoeften

• ruimte durven innemen

• ontdekken van nieuwe, eigen vormen door middel van experimenteren

• komen tot een (nieuw) evenwicht in denken, voelen en handelen

• aangaan van nieuwe verhoudingen met de omgeving

• werken met herinneringen/verlieservaringen

• initiatief leren nemen

• opnieuw leren ‘spelen’

 

 

 

 

Contextuele hulpverlening

Bij de contextuele benadering staat de balans tussen geven en nemen in de generaties centraal. We starten met het in kaart brengen van de familie(lijnen) en staan stil bij terugkerende patronen in de generaties.  We inventariseren de mogelijke tekorten en gaan op zoek naar hulpbronnen om vastgelopen contacten op te helderen dan wel in beweging te krijgen. De Hongaars-Amerikaanse psychiater Iván Böszörményi-Nagy is de grondlegger van deze benadering.

 

Aanvullende methodiek bij de contextuele benadering is Een taal erbij. Hierin wordt gebruik gemaakt van duplo-poppetjes. Zij maken zonder veel omhaal van woorden familieverhoudingen èn balansen zichtbaar. Dit leidt vaak snel tot inzicht, waardoor beweging kan ontstaan in relaties.

De naam Bij de Jabbok verwijst naar het verhaal van de bijbelse Jacob, die bij de rivier de Jabbok worstelde met (waarschijnlijk) God en in feite ook met zichzelf.

Jacob kreeg het niet cadeau, hield er een litteken aan over, maar kreeg wèl een nieuwe naam, een nieuwe identiteit. Je zou kunnen zeggen: hij vond uiteindelijk zichzelf (lees maar na in de Bijbel, in Genesis 32 vers 22). Dat verhaal is mijn inspiratie. Het gaat over ‘luctor et emergo’: ik worstel en kom boven!

 

 

Pakhuis Hartelust

'van overleven naar leven'

Mijn naam is Julia Molenaar. Ik ben een gepassioneerd levenskunstenaar en houd van uitdagingen, van mensen en van kleur. Het leven kan rake klappen uitdelen, maar ik geloof dat ellende niet het laatste woord heeft. Daarom heet mijn praktijk Bij de Jabbok. Vanuit mijn professie als beeldend vaktherapeut en contextueel hulpverlener begeleid ik mensen van overleven naar leven.

 

Naast het werk in mijn eigen praktijk, heb ik ruim negen jaar als therapeut in de psychiatrie gewerkt, ben werkzaam geweest als flexdocente Beeldende Vorming aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en heb ik (o.a. als therapeut) meegewerkt aan diverse programma’s van de Evangelische Omroep. Ik ben bekend met het  gedachtegoed van Iván Böszörményi-Nagy, Leanne Payne en Simone Pacot. Regelmatig werk ik als creatief inspirator mee aan de conferenties van TPZ.

 

Beeldende therapie

In beeldende therapie kan met behulp van verschillende materialen uiting worden gegeven aan emoties, belevingen of gebeurtenissen waarvoor woorden (nog) te kort schieten. Dit geldt bv. voor traumatische gebeurtenissen. Daarnaast is het een therapie die helpend is bij het ontdekken van en vormgeven aan je (ware) identiteit en helpt het rationeel ingestelde mensen om emoties in beweging te brengen.

 

Bij beeldende therapie is het zeker géén noodzaak om creatief te zijn in de zin van mooi kunnen tekenen. Het gaat (juist) niet om het ethische resultaat, maar om het uitdrukking mogen geven aan wat er van binnen leeft (of: spookt).

NIEUW: Aanbod rondom beelddenkers

Ons brein kent ruwweg twee manieren om informatie te verwerken: via taaldenken of via beelddenken. In de samenleving speelt het taaldenken een grote rol. Daardoor kunnen beelddenkers nog wel eens vastlopen. Ik ben opgeleid als all-round Beeld en Brein Coach en kan hierin enige begeleiding bieden.

emoties  denken  doen  ervaren  experimenteren  ontdekken  beleven  binnenste buiten