platform vrijgevestigde beeldend therapeuten fryslân

Praktijk gegevens

 

Herenwal 131a,

8441 BE Heerenveen

 

06-40335639

 

info@beeldenbox.nl

www.beeldenbox.nl

 

Werkwijze Verwijzer

 

De cliënt centraal

De behandeling is erop gericht om zo kort als mogelijk en zo lang als wenselijk is, hulp te bieden. Voorwaarden scheppen waardoor de cliënt zelf weer de regie over zijn leven krijgt en perspectief heeft (kwaliteitskader jeugd 2015). De privacy van de cliënt en het klacht- en tuchtrecht is gewaarborgd in het beroepscode profiel van de Federatie Vak therapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De basis en vakkennis

De ontwikkelingspsychologie en de gehechtheidstheorie is het theoretisch kader van waaruit wordt gewerkt. Als Beeldend therapeut maak ik gebruik van de verschillende bestaande methodieken zoals EBL, MBKT en T’ijdloze uur. De interventies uit deze methodieken combineer ik met een psychoanalytische benadering en met gebruikmaking van psycho- educatie.

 

Daarnaast maak ik gebruik van mijn eigen methode ‘Binnenin!’ en de rouwrituelenbox. Aanvullende Beeldende diagnostiek kan gegeven worden middels het observatie instrument Preventief & Perspectief. In mijn aanbod worden deze producten nader toegelicht.

De methodieken vinden hun oorsprong in de drie stromingen: Creatiefproces theorie, de kunstanaloge benadering en het analoge procesmodel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjet van der Wijk

 ‘“Ik durf niet tekenen, bang dat ik het ‘fout’ doe. Met de ogen dicht krassen met beide handen, dan kijken wat er in ‘verstopt’ zit. Mooi he?… dit had ik niet kunnen bedenken, het is ontstaan!”

Mijn naam is Anjet van der Wijk-Hoving, Vaktherapeut Beeldend en Jeugdhulpverlener, ik ben gespecialiseerd in:

  • Hechting en trauma
  • Emerging Body Language (pre-verbale interactie structuren. )
  • Mentaliserende Beeldende Kinder Therapie

 

Ontwerper van:

  • RouwRituelenbox
  • Binnenin!
  • Preventie & Perspectief

 

Praktijk Kleur en Beeldenbox

Naast mijn eigen praktijk werk ik in opdracht van Marije Nutma; psycholoog en creatief therapeut van ‘Praktijk Kleur’.

We hebben ieder onze eigen expertise en delen die met elkaar. Daardoor is ons specifieke behandelaanbod op een hoger niveau getild en vullen wij elkaar goed aan.

 

Registratie:

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldend Therapeuten

Federatie Vaktherapeutische Beroepen

Geregistreerd bij de Landelijke Kindertherapeuten

Geregistreerd bij Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen

Geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister jeugd

emoties  denken  doen  ervaren  experimenteren  ontdekken  beleven  binnenste buiten