platform vrijgevestigde beeldend therapeuten fryslân

  • platform vrijgevestigde beeldend therapeuten
  • beeldende therapie in Friesland
  • Drachten | Eastermar
  • Heerenveen | Leeuwarden
  • Makkinga
  • Nijeholtpade | Ryptsjerk
  • Sneek | Winsum
  • basis voor beter

 

 

 

 

 

Op woensdag 4 oktober van half 2 tot half 5 houdt Helios een open middag.  Deelnemers worden geïnformeerd over vaktherapie beeldend, maar kunnen ook ervaren hoe het werkt. Er zijn geen kosten aan verbonden, wees welkom!

 

Donderdag 5 oktober

symposium in Stenden,

inloop 18.15 uur!

 

 

symposium 2017

emoties  denken  doen  ervaren  experimenteren  ontdekken  beleven  binnenste buiten